Taanis avaldati tegevuskava toidusüsteemi taimepõhisemaks muutmiseks

Taani on esimene riik maailmas, kus avaldati tegevuskava oma toidusüsteemi taimepõhisemaks muutmiseks.

Tegevuskavas rõhutatakse, et riik peab suurendama taimse toidu tootmist, et vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Kava sisaldab meetmeid, mis on keskendunud tarneahela igale osale tootjast tarbijani. Sh on plaanis pakkuda koolitusi kokkadele, et nad oskaks valmistada rohkem taimseid toite.

Taani valitsus tunnistab, et üleminek rohkemale taimsele toidutootmisele on kliimaeesmärkide saavutamiseks ülioluline. Ka teadlased on korduvalt näidanud, et üleminek taimsetele toidusüsteemidele võib endaga kaasa tuua tohutu keskkonnakasu. ÜRO andmetel moodustab loomakasvatus umbes 14,5 protsenti inimeste tekitatavatest kasvuhoonegaaside heitkogustest kogu maailmas.

Loe lähemalt: https://plantbasednews.org/news/environment/denmark-roadmap-plant-based

👉 Taanikeelse tegevuskava leiab siit: https://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Foedevarer/Handlingsplan-for-plantebaserede-foedevarer-digital_okt_23.pdf

👉 Loe lähemalt projektist “Kahvliga kliimamuutuste vastu”: https://taimsedvalikud.ee/kahvliga/

Kommenteeri: