Kahvliga kliimamuutuste vastu!

Vestlused kliima soojenemisest ja keskkonnateemadest on ühiskonnas aina tavapärasemad. Pidevad negatiivsed uudised kliimamuutustest samas ka kurvastavad ja võivad end jõuetult tundma panna. Seetõttu on loomade eestkoste organisatsioon Loomus koos oma veganprogrammiga “Taimsed valikud” alustanud projekti „Kahvliga kliimamuutuste vastu!“ eesmärgiga tõsta teadlikkust ning võimestada inimesi, sest igaüks saab anda oma panuse. Küsimus on, millesse.

Loomatööstus vastutab väga suure keskkonnale avaldatud kahju eest, mistõttu on projekti põhifookuses inimeste toit. Peame teadma, kust meie toit tuleb ning mis on selle mõju nii meile endile, teistele liikidele kui ka keskkonnale tervikuna. ÜRO ja Euroopa Komisjon on öelnud, et taimsema toitumise poole liikumine on oluline meede kliimamuutuste leevendamisel. Projekti läbiv teema on miks räägivad teadlased loomse toitumise kahjulikkusest keskkonnale. Samuti rõhutame, kuidas keskkonnateadlikke valikuid tehes toidu tervislikkust silmas pidada.

Projekt algas 2022. aasta oktoobris ning kestab kuni 2023. aasta septembri lõpuni. Alates 2023. aasta jaanuarist korraldame kokku 8 üritust väiksemates Eesti asulates, räägime toidu mõjust keskkonnale, meie enda jalajäljest ja teadlikumatest valikutest toidupoes. Projektis osalevad ka Eesti Vegan Selts ning Eesti Roheline Liikumine koolitades Loomuse vabatahtlikke. Ise jagame oma kanalites pidevalt infot toitumise ja keskkonna teemal.

Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond (Active Citizens Fund, ACF).

Üritused

➔ 25. märts 2023 kl 11 – Kahvliga kliimamuutuste vastu #1 Arukülas

➔ 25. märts 2023 kl 16 – Kahvliga kliimamuutuste vastu #2 Kostiveres

➔ 7. mai 2023 kl 11 – Kahvliga kliimamuutuste vastu #3 Suure-Jaanis

➔ 7. mai 2023 kl 16 – Kahvliga kliimamuutuste vastu #4 Karksi-Nuias

➔ 28. mai 2023 kl 11 – Kahvliga kliimamuutuste vastu #5 Toris

➔ 28. mai 2023 kl 16 – Kahvliga kliimamuutuste vastu #6 Pärnus

➔ 10. juuni 2023 kl 10-19 – Looduskaitsemess Tallinna Botaanikaaias

➔ 29. oktoober 2023 kl 13-16 – Kahvliga kliimamuutuste vastu #9 Võrus

➔ 3. detsembril 2023 kl 13-16 – Kahvliga kliimamuutuste vastu #10 Rakveres

Stop Climate Change With a Fork!

Conversations about global warming and environmental topics have become more common in today’s society. However, the constant barrage of negative news about climate change can sadden and make one feel powerless. This is why the animal advocacy organisation, Loomus, together with its vegan programme „Taimsed valikud“ have initiated the new project, „Stop Climate Change With a Fork!“, with the goal of raising awareness and empowering people, because everyone can contribute.

Animal agriculture is responsible for a considerable amount of damage caused to the environment, which is why the main focus of the project is food. We have to know where our food comes from and what its effect is on us, other species, and the environment as a whole. The UN and the European Commission have said that moving towards a more plant based diet is an important measure to lessen climate change. A recurring theme of this project will be why do scientists talk about the harmfulness of consuming animal products on the environment. We will also emphasise how to keep an eye on the healthfulness of your diet when making more environmentally friendly choices.

The project began in October 2022 and will last until the end of September 2023. From January 2023, we will organise 8 events in smaller Estonian settlements, where we will talk about the environmental effects of our food, our own ecological footprint, and making more conscious choices when grocery shopping. Eesti Vegan Selts and Eesti Roheline Liikumine will also take part in the project by educating Loomus volunteers. We will also be posting info about food and environment topics on our social media pages.

The project is funded by Active Citizens Fund, ACF.

Loe viimaseid uudiseid ja blogipostitusi: