93 protsenti kliimauudistest jätab mainimata loomakasvatuse mõju kliimale

Värske uuringu põhjal jätab 93 protsenti kliimauudistest mainimata loomakasvatuse mõju kliimale. Selle tulemusena ei ole paljud inimesed teadlikud meie toidusüsteemi mõjust keskkonnale.

Aruandes “Animal Agriculture Is The Missing Piece In Climate Change Media Coverage” uuriti kümne suurema uudisteväljaande, nagu Wall Street Journal ja The New York Times, avaldatud kliimaartikleid, 1000 artiklit. Analüüsist selgus, et vaid seitsmel protsendil artiklitest mainiti loomakasvatust. Veelgi enam, enamik neist artiklitest keskendus pigem mõjule, mida kliima avaldab kariloomadele (nt farmerid on sunnitud temperatuuritõusu tõttu varakult tapaloomi müüma), mitte kariloomade keskkonnale avaldatavale mõjule.

Kliimaartiklid keskendusid tavaliselt sellistele aspektidele nagu kaevandamine, tootmine ja energiatootmine (mainitud 68 protsendis artiklites) ja fossiilkütused (mainitud 53 protsendis).

Loomakasvatus on keskkonnale katastroofiline!

➔ See põhjustab vähemalt 14,5 protsenti kasvuhoonegaaside heitkogustest, põhiprobleemiks on metaan. Ligikaudu kolmandik inimeste põhjustatud metaanist pärineb tehistingimustes peetavatelt veistelt, mida nad eraldavad oma röhitsemise kaudu.

➔ Loomakasvatus on ka peamine metsade hävitamise ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjus.

➔ Hiljutises aruandes leiti, et meie toidusüsteem ainuüksi ületaks meid Pariisi kokkuleppes sätestatud 1,5C piiri, isegi kui kõik fossiilkütused kõrvaldataks.

Loe lähemalt Plant Based News portaalist.

Kommenteeri: