Uuring: rohkem kui pooled eurooplastest tarbivad varasemast vähem liha

Taimset toitumist edendav organisatsioon ProVeg, Genti ülikool ja Kopenhaageni ülikool viisid läbi uuringu “Evolving appetites: an in-depth look at European attitudes towards plant-based eating”, milles osales 7500 inimest 10 riigist.

➔ 51% küsitletutest ütles, et nad üritavad aktiivselt süüa vähem liha, aastal 2021 vastas nii 46% inimestest.

➔ Loomade heaolu on põhjuseks 29% inimestest. 26% on enim mures liha keskkonnamõju pärast. Tervis on aga peamine motivatsioon liha tarbimise vähendamiseks, 47% vastanutest ütles, et see on nende peamine põhjus.

➔ 66% eurooplastest väidavad, et tarbivad vähemalt aeg-ajalt kaunvilju ja 53% väljendas soovi neid sagedamini tarbida, mistõttu on kaunviljad Euroopa tarbijate lemmik taimne toit.

➔ Keskmiselt 28% eurooplastest tarbib vähemalt kord nädalas vähemalt üht taimset alternatiivi, aastal 2021 vastas nii 21% küsitletutest.

➔ 46% eurooplastest vastas, et nad on viimase kahe aasta jooksul toitunud mitte-lihapõhiselt, sinna alla kuuluavad veganid, vegetaarlased, fleksitaarlased ja peskataarlased.

Küsitlus viidi läbi järgmistes riikides: Austria, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Holland, Poola, Rumeenia, Hispaania, Ühendkuningriik. Uuringut rahastas projekt Smart Protein.

Loe lähemalt: ProVeg: Most Europeans Are Reducing Their Meat Consumption EU Funded Survey Finds

Uuring: Smart Protein Project: European Attitudes Towards Plant Based Eating

Kommenteeri: